Maligayang pagdating sa Barcelona!

Ang grupo na ito ay para makakila sa Barcelona ng mga nagsasalita ng Español at ng mga dayuhan galing sa iba't ibang bansa. Maraming dayuhan sa Barcelona na gustong makakila ng tao kung kanino puwedeng makapag-ensayo ng Español at Catalan. Meron ding mga Catalan at Español na gustong makakilala ng mga dayuhan para makapag-ensayo ng mga wikang banyaga. Sa grupong ito, hindi lamang palitan ng pag-ensayo ng wika ang meron, kundi pati mga pagdiriwang at aktibidad para mas makilala nang mabuti ang bawat isa.


Tuwing Miyerkules, 21:00 - 22:30
Bar Billar HDP : Sant Joaquim 35

Tuwing Biyernes, 21:15 - 23:00
Alex Bar Restaurant : Còrsega 170

PHOTOSLA SOMBRA DEL VIENTO

LA SOMBRA DEL VIENTOMÁS PÁGINAS DE MUNDIÑOL