MUNDIÑOL BARCELONA

FREE MEETINGS TO MEET PEOPLE FROM OTHER COUNTRIES

Ang grupo na ito ay para makakila sa Barcelona ng mga nagsasalita ng Español at ng mga dayuhan galing sa iba't ibang bansa. Maraming dayuhan sa Barcelona na gustong makakila ng tao kung kanino puwedeng makapag-ensayo ng Español at Catalan. Meron ding mga Catalan at Español na gustong makakilala ng mga dayuhan para makapag-ensayo ng mga wikang banyaga. Sa grupong ito, hindi lamang palitan ng pag-ensayo ng wika ang meron, kundi pati mga pagdiriwang at aktibidad para mas makilala nang mabuti ang bawat isa.

MORE INFORMATION(PDF)  PHOTOS OF OUR MEETINGS


Si estás en Barcelona, podrás aprender chino y japonés y probar el masaje chino a un precio razonable.
CURSOS DE CHINO  CURSOS DE JAPONÉS  MASAJE CHINO
MUNDIÑOL SOCIETY FORUMS